Tầm nhìn, chiến lược phát triển và sứ mệnh của HTX Dịch vụ Vận tải Minh An

Định hướng phát triển của HTX Dịch vụ Vận tải Minh An. + Với chức năng chính là đầu mối trung chuyển hành khách phía Bắc TP Vinh. Đồng thời…

Continue Reading Tầm nhìn, chiến lược phát triển và sứ mệnh của HTX Dịch vụ Vận tải Minh An

Một số tuyến đường và lịch trình xe chạy tại bến xe thuộc quản lý của HTX Dịch vụ Vận tải Minh An

HTX Dịch vụ Vận tải Minh An là đơn vị vận tải đầu ngành tại Nghệ An quản lý bến xe là đầu mối giao thông tập trung lưu lượng…

Continue Reading Một số tuyến đường và lịch trình xe chạy tại bến xe thuộc quản lý của HTX Dịch vụ Vận tải Minh An